ثبت نام وبینار ۱۸ اسفند آیلتس

پلی به سوی آیلتس!

  • آموزش تکنیک‌های تخصصی آیلتس
  • آگاهی از اشتباهات رایج
  • معرفی منابع
  • پرسش و پاسخ
نام و نام خانوادگی(ضروری)